Roszczenia i pozwy sądowe o odszkodowanie z tytułu śmierci bliskiego

Wiemy, ile cierpienia i trudu niesie za sobą śmierć bliskiej osoby. Pozwól, że odciążymy Cię w tych ciężkich chwilach, odzyskując należne odszkodowanie i zadośćuczynienie w jak największej kwocie.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Jeśli straciłeś członka rodziny w wypadku i wierzysz, że stało się to z winy kogoś innego, możesz znaleźć się w miejscu, którego nigdy sobie nie wyobrażałeś - szukasz porady prawnej w związku z druzgocącą stratą. Kiedy znajdziesz się na rozdrożu, potrzebujesz porady prawnej i wskazówek od kogoś, kto jest uczciwy i posiada sprawdzone umiejętności. Nie chcesz typowego prawnika z reklamy. Potrzebujesz zaufanego człowieka.

Chcemy mieć możliwość bycia takim dla Ciebie i Twojej rodziny. Zaplanuj bezpłatną konsultację w celu omówienia uzyskiwania odszkodowania z tytułu śmierci bliskiego.

Śmiertelne wypadki mogą mieć miejsce w różnych sytuacjach, od lekkomyślnych kierowców, przez niedbałych pracodawców, po nieodpowiedzialnych lekarzy. Niezależnie od tego, jak do niego doszło, to się wydarzyło. Twoja rodzina poniosła ogromną stratę z powodu nieostrożności innych osób. Wybór prawnika ma kluczowe znaczenie dla możliwości naprawienia wyrządzonej krzywdy. Wiemy, jak niszcząca jest tragiczna strata. Na Twój smutek i cierpienie nakładają się koszty medyczne, koszty pochówku, utrata dochodu oraz utrata mentora, towarzysza, małżonka lub rodzica.

Ty i Twoja rodzina możecie próbować samodzielnie poradzić sobie z firmą ubezpieczeniową, ale dowiadujecie się, że ubezpieczyciel jest bardziej zainteresowany ochroną swoich zysków niż zapewnieniem Wam sprawiedliwego odszkodowania za śmierć bliskiego. Jeśli śmierć człowieka jest wynikiem zaniedbania ze strony innej osoby, możesz mieć prawo do wniesienia pozwu cywilnego przeciwko sprawcy wypadku. Pozew o odszkodowanie z tytułu bezprawnej śmierci może zapewnić Ci i Twoim bliskim odszkodowanie, którego potrzebujesz, aby ruszyć dalej. Pozwól nam pomóc Ci wygrać tę rekompensatę.

Mamy ponad 50 lat wspólnego doświadczenia i udało nam się zabezpieczyć miliony złotych dla naszych klientów - ponieważ pokazaliśmy pełen zakres krzywdy wyrządzonej przez innych. Pozwól nam walczyć o Ciebie i Twoją rodzinę. Nie jesteś nam nic winien, jeśli nie odzyskamy odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Jeśli kwalifikujesz się do wniesienia roszczenia lub pozwu z tytułu bezprawnej śmierci, możesz mieć prawo do uzyskania odszkodowania:

  • Kosztów pogrzebu i pochówku: Możesz domagać się pełnego odszkodowania za koszty pochówku lub kremacji bliskiej Ci osoby oraz organizacji pogrzebu lub innego nabożeństwa.
  • Koszty leczenia: Możesz żądać zwrotu kosztów leczenia poniesionych przez Twojego bliskiego w okresie od dnia wypadku do dnia jego śmierci.
  • Utracone dochody: Jeśli uzależniony byłeś od dochodów krewnego, możesz żądać odszkodowania za jego utracone przyszłe zarobki.
  • Utracone dziedzictwo: Gdyby Twój krewny żył, prawdopodobnie uzyskiwałby dochody, oszczędzałby i inwestował. Z czasem zgromadziłby majątek, który mógłby przekazać pozostałemu przy życiu małżonkowi i dzieciom. Możesz domagać się odszkodowania za spadek, którego już nie otrzymasz.
  • Utrata pomocy i wsparcia: Twój bliski mógł być głównym opiekunem i zajmować się gospodarstwem domowym zamiast pracować. Możesz domagać się odszkodowania za koszty związane z utratą tych usług, które musisz teraz pokryć.
  • Stres psychiczny i emocjonalny: Ty i inni pozostali przy życiu krewni możecie domagać się zadośćuczynienia za żal, cierpienie i niepokój.
  • Utrata konsorcjum: Pozostały przy życiu mąż lub żona mogą domagać się odszkodowania za utratę więzi małżeńskiej. Dziecko może domagać się odszkodowania za utratę miłości i opieki rodzica.
  • Odszkodowania karne: Odszkodowania karne mają na celu ukaranie sprawcy za postępowanie wykraczające poza zwykłe zaniedbanie. Jeśli możesz udowodnić, że postępowanie drugiej strony było rażące, lekkomyślne lub złośliwe, możesz otrzymać dodatkowe odszkodowanie.

Bliska Ci osoba zmarła w wypadku?

Uzyskamy dla Ciebie największe możliwe odszkodowanie za straty materialne oraz zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne.