Wypadek w miejscu publicznym

Czy spotkał Cię wypadek w miejscu publicznym? Jeśli tak, to zapewne przyda Ci się wsparcie profesjonalistów, takich jak adwokaci i radcy prawni od odszkodowań, którzy mogliby zająć się Twoją sprawą i sprawdzić, czy i jaka rekompensata Ci się należy.

odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

Przyczyny wypadków w miejscach publicznych

Wypadki mogą zdarzyć się niemal wszędzie, a ich przyczyną mogą być różne czynniki. Na przykład wypadek w miejscu publicznym, np. w parku, może być spowodowany przez zaniedbanie osoby trzeciej, która nie dopełniła swoich obowiązków. W rezultacie takie zaniedbania mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała lub mienia przez:

 • Poślizgnięcia, potknięcia i upadki (także z wysokości).
 • Uszkodzenia chodników lub nieruchomości.
 • Wyboje, dziury.
 • Niewystarczające oświetlenie.
 • Atak zwierzęcia.
 • Inne.

 

czyniki oprowadzące do wypadku w miejscu publicznym
odpowiedzialność za miejsce publiczne

Kto odpowie za wypadek w miejscu publicznym?

Jeśli osoba odpowiedzialna za teren publiczny nie dopełniła obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i z tego tytułu ktoś doznał strat materialnych lub niematerialnych, może zgłosić do osoby odpowiedzialnej za to miejsce żądanie dotyczące odszkodowania za wypadek w miejscu publicznym.

Omawiając wypadek w miejscu publicznym, należy pamiętać, że właściciel/osoba odpowiedzialna może być różna w zależności od lokalizacji. Na przykład, jeśli wypadek wydarzył się na terenie należącym do gminy lub na terenie publicznym, odpowiedzialność ponoszą władze lokalne. Jeśli jednak wypadek wydarzył się w supermarkecie, jego właściciel będzie odpowiedzialny za szkody, co oznacza, że to on ponosi odpowiedzialność.

Jeśli nie jesteś pewien, kto jest odpowiedzialny za miejsce, w którym zostałeś poszkodowany, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy rozwieją wszystkie Twoje wątpliwości i przeprowadzą przez cały proces uzyskiwania odszkodowania.

Co zrobić po wypadku w miejscu publicznym?

Aby zgłosić wniosek o odszkodowanie, konieczne jest zebranie jak największej ilości dowodów w celu poparcia roszczenia z tytułu wypadku w miejscu publicznym.

 • Zdjęcia. W tym celu należy zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia, a także zdjęcia obrażeń, jeśli oczywiście są one widoczne. 
 • Notatki. Należy również jak najszybciej zanotować wszystko, co się wydarzyło, aby nie zapomnieć o niczym ważnym. 
 • Dane kontaktowe do świadków. Uzyskaj dane kontaktowe wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia.

Zgłoszenie zdarzenia i koszty

Dobrze jest też zgłosić wypadek do sprawcy zdarzenia. Można na przykład powiadomić władze lokalne lub właściciela sklepu, jeśli wypadek wydarzył się na jego terenie. Zgłaszając wypadek do osoby odpowiedzialnej, ma ona obowiązek udokumentować zdarzenie w rejestrze wypadków, co może być dla Ciebie korzystne.

Na koniec, zachowaj dokumentację wszystkich kosztów, które poniosłeś w związku z obrażeniami, np.:

 • Koszty podróży
 • Utrata dochodu
 • Koszty zastępstwa
 • Koszty leczenia

Warunki ubiegania się o odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym

Aby uzyskać odszkodowanie za wypadek w miejscu publicznym, należy udowodnić prawdziwość poniższych rzeczy.

 • Wypadek był spowodowany z winy innej osoby.
 • Wypadek miał miejsce w ciągu ostatnich trzech lat.
 • Otrzymałeś pomoc medyczną w związku z odniesionymi obrażeniami.